IN JESUS NAME (Vilniuje)

Šeštadienį, lapkričio 22 d., 18 val.

Ar prieš gimstant vaikui, kas nors gali įsivaizduoti, kokią reikšmę jis turės žmonijai ir pasauliui? Ar kas nors gali nuspėti, pasakyti, ką nors daugiau, nei lytį, apie žmogų, kuris gims?

Vis tik istorijoje yra vienas vardas, apie kurį buvo kalbama tūkstantmečius, dar prieš pasirodant šiame pasaulyje. Apie Jį buvo pranašaujama, Jo buvo laukiama, Jis buvo toks žinomas, kai dar nebuvo net gimęs!

Tuometiniai istoriniai šaltiniai rašo apie Jo išmintį, galią ir autoritetą. Pamokslai tūkstantinėms minioms, žinia, pasiekusi vyresnybes ir karalius. Dėmesys visuomenės atstumtiesiems, gailestingumas mažiausiems, meilė visiems, net ir tiems, kurie klysta. Ar pasaulis buvo matęs ką nors panašaus?

Dabar apie Jį žino beveik visos tautos, Jo gimimas pradėjo naują erą. Knyga, kurioje pasakojama apie Jį, yra pirmoji išspausdinta istorijoje ir visų laikų perkamiausia knyga pasaulyje.
Jokia priespauda, jokie persekiojimai, jokia diktatūra - niekas nėra pajėgus sustabdyti Jo veikimo ir Jo įtakos iki pat šių dienų. 
Jis pasakė: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų.“ 

Net ir po tūkstančių metų jo žodžiai turi jėgą! 
Ateik ir įsitikink Jo žodžių tikrumu!

Vieta:  Viniaus g. 33, Vilnius. 

 


 

 

 

 

 

 

UNITY ŠLOVINIMO VAKARAS VILNIUJE
Unity naujakas!
Unity sezono atidarymas!!!