Skirkite mums 2% nemokamą paramą internetu

Sveiki, dabar skirti paramą labai paprasta. Jums tai nieko nekainuos, tik truputį laiko, o mums tai išties didelė pagalba. Šią paramą gali skirti tik tie asmenys, kurie 2010 metais dirbo ir mokėjo mokesčius Lietuvoje.
Valstybė leidžia Jums pasirinkti kur norite panaudoti 2% savo sumokėtų mokesčių (jais galima remti tik nevyriausybines ir ne pelno siekiančias organizacijas).
Jei savo valios nepareiškiate - tie pinigai lieka valstybės biudžete.
*Smulkiau apie tai galite skaityti VMI svetainėje: http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10138671


Kaip skirti paramą internetu?

1. Prisijunkite prie savo elektroninės bankininkystės sistemos

2. Susiraskite skyrelį „El. paslaugos", „Kitos paslaugos" (ar panašų) ir pasirinkite „E. Deklaravimas" paslaugą. Bankas Jus perkels į VMI svetainę.

3. Jei nesate pasirašę sutarties su VMI dėl deklaravimo, prieš pradedant Jums bus pasiūlyta elektroniniu būdu ją pasirašyti.

4. Kairėje pasirinkite skiltį „2 proc. paramai".

5. Dešinėje pusėje atsidariusiame lange pasirinkite „Norėčiau pildyti deklaraciją interaktyviai (on-line)


6. Atsidariusiame lange paspauskite „FR0512 v.1".

7. „1-5"langeliuose Užpildykite savo asmens duomenis.

8. „6" langelyje pasirinkite 2010 (metus) 

9. „7" langelyje įrašykite pildymo datą 

9. „9" langelyje įrašykite eilutės numerį 1".

10.   „10" langelyje įrašykite įmonės kodą „302454061".

11. „11" langelyje įrašykite paramos gavėjo pavadinimą „Jaunimo organizacija "Unity team" "

12. „12" langelyje įrašykite paramos gavėjo buveinės adresą „Bernardinų Plytinės g. 6 Kaunas"

13. „15" langelyje įrašykite paramos gavėjo sąskaitos numerį "LT687300010120468273".

14. „16" langelyje įrašykite skiriamos paramos kiekį procentais „2"

15. „17" langelyje įrašykite „1"

16.  Išsaugokite duomenis.

17. Viršuje paspauskite "Pateikti" 

*Jei rodo klaidą, kad yra neužpildytas puslapis. Reiktų viršuje kairėje pusėje įjungti antrąjį puslapį ir paspausti raudoną x, kad pašalinti antrąjį nereikalingą puslapį.Paramos sumą galite ir išskaidyti bei paramą padalinti keliems gavėjams. Tokiu atveju 16 langelyje įrašykite kitą pageidaujamą procentų skaičių. Svarbu, kad paramos suma vienam gavėjui viršytų 10 litų.

Pildymo pvz:

 

 


 

 

 

 

 

 

UNITY ŠLOVINIMO VAKARAS VILNIUJE
Unity naujakas!
Unity sezono atidarymas!!!